Begroting

BegrotingScherm

 

De begroting:

De begroting bestaat uit events, vrij vertaald een gebeurtenis.
Je kunt per envelop meerdere events maken.

Voorbeeld: Je kunt voor de envelop verzekering per verzekering, bijv. de auto en fiets, een event aanmaken
Deze events kan je met plus toevoegen.

Als je events aanmaakt, zie je in het rechter scherm dat deze tot een jaar in de toekomst worden doorberekend,
beginnend met het huidige totaal van de enveloppen.

In het onderste scherm wordt dit per maand over het jaar verdeeld, zodat je een jaar begroting kunt maken.
In de onderste regel en laatste kolom de totalen.
Met het enveloppen filter kun je de events filteren, je kunt geen periode kiezen, dit is altijd een jaar in de toekomst